Direct naar hoofdinhoud

IJzebrand Rijzebol

Gedeputeerde Provincie Groningen

Wil je toekomst hebben, dan moet je vergroenen. Overstappen van fossiel naar groene waterstof is daar één van. We zijn bezig grote stappen te zetten.

Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde Provincie Drenthe

In beide provincies krijgt waterstof al de eerste toepassingen. In Delfzijl ligt een waterstofpijpleiding, in Veendam en Groningen staan elektrolysers, de eerste waterstofvulpunten zijn geopend, de eerste waterstofbussen rijden al en particulieren en bedrijven kunnen bij Green Planet waterstofauto’s en -vrachtwagens leasen.

Het investeringsplan waterstof als basis

Noord-Nederland was, is en blijft de energieregio. De energie uit aardgas stroomt vanuit deze regio naar de industrieclusters van ons land, naar alle huizen en naar onze buurlanden. De unieke positie van Noord-Nederland om succesvol de groene waterstofeconomie te realiseren is dankzij:

  • Een excellente haveninfrastructuur en hoogwaardige mobiliteitsinfrastructuur;
  • De unieke ligging aan de Noordzee waarmee de grootschalige offshore groene elektriciteitsproductie kan worden ontsloten;
  • De import van groene elektriciteit via de netwerkverbindingen met Noorwegen en Denemarken;
  • De aanwezige gastransport en opslaginfrastructuur die effectief en efficiënt kan worden aangepast voor groene waterstof;
  • De aanwezigheid van grootschalige chemische clusters en andere industrieën voor afname;
  • Een hoogwaardige kennis- en innovatie infrastructuur om bij te dragen aan de nodige ontwikkelingen om een waterstofeconomie in Noord-Nederland en daarbuiten te ontwikkelen.

Hoe Noord Nederland als de energieregio een kickstart kan geven aan de waterstofeconomie in Nederland en Europa is uitgewerkt in het “Investeringsplan waterstof Noord-Nederland” welke hier te downloaden is. Het plan presenteert o.a. de routekaart, een implementatieplan en een aantal voorwaarden om het Nederlandse waterstofpotentieel te ontsluiten.

Show youtube video
Cas König
Cas König is CEO bij Groningen Seaports. Hij stelt dat Noord-Nederland alles in huis heeft voor alle waterstofontwikkelingen. “We hebben ruimte voor windenergie op zee, ruimte in de havens en een gasnetwerk voor transport en opslag van waterstof.”
Show youtube video
Max Holthausen
Max Holthausen is CEO Holthausen Clean Technology en druk met de voorbereidingen van een nieuwe locatie voor de productie van waterstoftrucks. Met veel nieuwe werkgelegenheid, allemaal in het Noorden. Waterstof is voor zijn bedrijf de toekomst: “Elektriciteit zal benzine vervangen, waterstof diesel.”
Show youtube video
Kristina Lauxen
Kristina Lauxen is trainee bij Gasunie en vindt duurzaam leven belangrijk. Mooi dat werk en privé samenkomen nu ze mag werken aan energiescenario’s, waarin waterstof een belangrijke rol speelt. Volgens haar is waterstof een duurzaam alternatief voor aardgas en zullen naast de industrie ook huishoudens in de toekomst waterstof gaan gebruiken.
Show youtube video
Niels de Jong
Niels de Jong is mechanical engineer bij Resato en bouwt samen met zijn collega’s aan tankstations voor waterstof. Hij ziet in waterstof een duidelijke toekomst. Hij wil toe naar duurzaam en vindt waterstof een belangrijke speler. De stof is veilig, biedt veel voordelen en is daarnaast een mooi alternatief voor het aardgas uit Noord-Nederland. “De gaskraan zal dichtgedraaid worden. Waterstof is een goed alternatief.”
Show youtube video
Harshit Gupta
Harshit Gupta is research scientist bij Bekaert Heating. Een toekomst in waterstof vindt hij belangrijk, zodat we in heel Nederland snel het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas kunnen afbouwen. Bekaert draagt bij door te laten zien hoe hun cv-ketels ook op waterstof kunnen draaien. De kennis hebben ze. De materialen bezitten ze. “We kunnen cv-ketels ombouwen en laten werken op waterstof.”

De impact van het Noorden voor Nederland & Europa

Bart Biebuyck

Executive Director Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

Noord-Nederland heeft zich gepositioneerd als waterstofvallei binnen Europa en om die ambitie waar te maken is partnering, kennisdelen en coördinatie cruciaal. Deze belangrijk rol heeft HyNorth op zich genomen en kan als een blueprint fungeren voor andere en nieuwe waterstofvalleien binnen Europa of zelfs daarbuiten.

Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van een waterstof eco-systeem. Het heeft dan ook Europese erkenning gekregen (FCH JU) en wordt inmiddels aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardig en groen ecosysteem van waterstof (van productie, transport tot gebruik). De unieke kenmerken van Noord-Nederland dragen hieraan bij: een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en een kennis van en ervaring met transport en handel in gas. Juist nu de economie een boost nodig heeft en de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, biedt waterstof een kans voor Nederland & Europa om de transitie van aardgas naar duurzaam te maken.

Samen met deze partners werken we aan de hydrogen valley in Noord Nederland. Doe jij ook mee? 

We komen graag met je in contact.