Direct naar hoofdinhoud

Waterstof voor onze energie

In 2050 halen we in Nederland 50% van onze energie uit duurzame gassen. Door gebruik te maken van bestaande gasinfrastructuur en deze slim te laten samenwerken met de infrastructuur voor elektriciteit en warmte, kunnen we het totale energiesysteem betrouwbaar en betaalbaar houden.

Omdat die behoefte aan duurzame moleculen en daarmee aan groene waterstof zo groot is, moeten we niet alleen kijken naar waterstof als oplossing voor overschotten duurzame stroom. Er zal een waterstofeconomie ingericht moeten worden.

Noord-Nederland verbindt met waterstof

Noord-Nederland was, is en blijft de energieregio van Noordwest Europa. De energie uit aardgas stroomt vanuit deze regio naar de industrieclusters van ons land, naar alle huizen en naar onze buurlanden. Noord-Nederland maakt, met de volgende fase van het Investeringsplan voor waterstof in Noord-Nederland, de verbinding tussen onze huidige aardgaseconomie en de toekomst voor Nederland als waterstofeconomie. Daarmee verduurzamen we ons gasgebruik, ontstaat er een investeringspotentieel van €9 miljard en creëren we in de komende tien jaar 25.000 banen.

Nederland waterstofland

Nederland heeft de kans om de spil te worden in de Europese waterstofmarkt. Dit biedt ons land een betaalbare energietransitie en de versterking van de Nederlandse economie. Noord-Nederland en de Nederlandse industrieclusters investeren de komende jaren in de Nederlandse waterstofeconomie. Naarmate deze economie zich ontwikkelt, zullen de verbindingen tussen Noord-Nederland en de andere clusters gemaakt worden. Zodat Nederland uiteindelijk rond 2030 klaarstaat als dé waterstofhub van Europa.

Hydrogen Valley van Europa

Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van waterstof eco-systemen. Het heeft dan ook Europese erkenning gekregen (FCH JU) en wordt inmiddels aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardig en groen ecosysteem van waterstof, van productie, transport tot gebruik. De unieke kenmerken van Noord-Nederland dragen daar aan bij: een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en een kennis van en ervaring met transport en handel in gas. Juist nu de economie een boost nodig heeft en de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, biedt waterstof een kans voor Nederland om de transitie van aardgas naar duurzaam te maken. 

Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2.0

Om een kick-start te geven aan de Nederlandse waterstofeconomie investeert Noord-Nederland in waterstof. Met een grote groep van betrokken partijen werken wij aan verschillende projecten die bijdragen aan de versnelling en opschaling van de waterstofketen. Deze volgende fase voor waterstof in Noord-Nederland is samengevat in het Investeringsplan. De benodigde schaalvergroting wordt onderbouwd met de uitwerking van een routekaart, implementatieplan en een aantal voorwaarden om het Nederlandse waterstofpotentieel te realiseren.

Onze toekomst is waterstof. Wij staan klaar om in deze toekomst te investeren. We vragen van het kabinet om daaraan mee te helpen. Hoe dat kan, staat in dit investeringsplan. 

DOWNLOAD INVESTERINGSPLAN WATERSTOF NOORD-NEDERLAND